Nedrivning

Indhent tilbud 52 19 52 00
Indhent tilbud 52 19 52 00

Lad et professionelt mandskab stå for nedrivningen

At nedrive et hus er en meget omfattende opgave og bestemt ikke en sag for amatører, medmindre du selv har det rette maskinel og ikke mindst viden om teknikker og lovgivning på området. Det har de færreste uden for branchen. Når Andersen Byg laver nedrivning af hus, går vi professionelt til opgaven. Vi har alle de rette maskiner og mandskab, der er uddannet til at bruge dem.

En nedrivning kræver en nedrivningstilladelse, der skal indhentes hos kommunen og er gyldig i et år. Det tager typisk omkring tre uger at indhente tilladelsen. Du kan læse mere om regler og love i forbindelse med nedrivning af hus på Bygningsreglementet.dk. Desuden tager vi vare på, at Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser efter lov om arbejdsmiljø samt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald bliver overholdt.

I forskellige kommunale lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at ejendommen kun må nedrives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Der er dog undtagelser, idet vi kan gå i gang uden byggetilladelse eller anmeldelse til BBR, når det drejer sig om nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der ligger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

Vi varetager nedrivning fra start til slut

Det er vigtigt at du som kunde indhenter nedrivningstilladelse eller byggetilladelse fra den kommune, hvor nedrivningen finder sted samt indberetter de korrekte BBR-oplysninger. Derudover skal du sørge for at der bliver slukket for EL, vand og gas i bygningen. Når dette er plads, varetager Andersen Byg resten af nedrivningsprocessen, og du kan begynde at planlægge, hvad du vil bruge den tomme grund til.

Alt byggeaffald bliver sorteret miljømæssigt jf. bekendtgørelser, og vi sørger naturligvis for at få det hele afleveret korrekt de relevante steder.
At nedrive et hus er en meget omfattende opgave og bestemt ikke en sag for amatører, medmindre du selv har det rette maskinel og ikke mindst viden om teknikker og lovgivning på området. Det har de færreste uden for branchen. Når Andersen Byg laver nedrivning af hus, går vi professionelt til opgaven. Vi har alle de rette maskiner og mandskab, der er uddannet til at bruge dem.

En nedrivning kræver en nedrivningstilladelse, der skal indhentes hos kommunen og er gyldig i et år. Det tager typisk omkring tre uger at indhente tilladelsen. Du kan læse mere om regler og love i forbindelse med nedrivning af hus på Bygningsreglementet.dk. Desuden tager vi vare på, at Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser efter lov om arbejdsmiljø samt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald bliver overholdt.

I forskellige kommunale lokalplaner kan der være fastsat bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at ejendommen kun må nedrives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Der er dog undtagelser, idet vi kan gå i gang uden byggetilladelse eller anmeldelse til BBR, når det drejer sig om nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der ligger i tilknytning til enfamilieshuse og sommerhuse.

Hør mere 52 19 52 00

Kontakt os

Vi svarer altid på beskeder indenfor 24 timer.

Andersen Byg ApS

Hvis du har nogle spørgsmål eller en opgave der skal udføres, så kontakt os her.